Ritje met de kar Brood bakken Brood bakken Brood bakken Brood bakken Groententaart Wolverwerking Wolverwerking Wolverwerking Akkerwandeling Tuinieren Dierenobservatie Composteren Dieren knuffelen Dieren knuffelen Dieren knuffelen Dieren voederen Schapen voederen Koeien melken Koeien melken Koeien melken Koeien voederen Koeien voederen Koeien voederen Refter Refter De binnenkoer

Ritje met de kar

Boerderijklassen vzw

De primaire taak van de leerkrachten op de boerderij en van de landbouwer is de kinderen bewust te maken van hun wortels met de natuur, het milieu, zijn omgeving. Kinderen kennen weinig of niets van landbouw en het is noodzakelijk vooraleer ze het stadium van kritisch denken aanvatten, de basiskennis over te brengen van primaire behoeften (zoals brood als voedsel, zuivelprodukten als dagelijkse vitamines, wol als kleding, …) om zo bewust te worden van de oorsprong. Na de verwondering van het ontdekken hiervan is er het gevoel van dankbaarheid.

Ook proberen we hen in beperkte mate bewust te maken van de problemen die de landbouw ondervindt en de inspanningen die de landbouw levert om vandaag te blijven ondernemen. Één ding is zeker, de leerlingen zien in dat het boerenbestaan een harde stiel is, zeer arbeidsintensief met een dagelijkse dierenverzorging die nooit kan worden onderbroken.
Wanneer we met volwassenen bezig zijn, wordt deze bewustwording uitgebreid naar het in vraag stellen van het consumptiegedrag. Met welke visie gaan we winkelen? Hoe milieubewust zijn we met z’n allen samen?