Knuffeltijd Dierenobservatie Akkerwandeling

Knuffeltijd

Educatief aanbod

Boerderijklassen is een educatieve extra-muros-actviteit.
Het standaard landbouweducatief lessenpakket omvat volgende lessen:

 • Van graan tot brood
 • Melkverwerking
 • Wolverwerking
 • Dierenobservatie

 

Deze vier lessen maken deel uit van elke boerderijklas telkens aangepast aan het niveau. De klassen van de eerste graad, die vooral opteren voor een 3-daagse, kunnen dit nog uitbreiden met een hoevezoektocht, een akkerritje met tractor en kar of een milieu- en natuurtocht langs het Pierlepein wandelleerpad. Het is belangrijk dat er nog tijd over is om de dieren te knuffelen en zo de kinderen de gelegenheid te geven een affectieve band op te bouwen. Het knuffeluurtje is, naast de educatieve lessen, één van de belangrijkste activiteiten. In onze steriele maatschappij worden de kansen steeds schaarser voor onze kinderen om op een spontane, vanzelfsprekende manier om te gaan met dieren. Daardoor wordt het speelse karakter van deze activiteit door veel leerkrachten ervaren als een onmisbare therapie.

De kinderen van de tweede en derde graad verblijven een volledige midweek op de boerderij. Het standaard lessenpakket wordt hier afhankelijk van het seizoen aangevuld met aanvullende educatieve lessen en leerwandelingen:

 • Groenten- en fruitverwerking
 • Akker-leerwandeling met aansluitend een bezoek aan de loonwerker
 • Tuinieren gecombineerd met een bezoek aan de tuinklas
 • Een bezoek aan de compostklas gecombineerd met een natuur- en milieutocht op de boerderij
 • Aardappelquiz met aansluitend aardappelen rooien
 • Akkerzoektocht
 • Interview met de boer
 • Bezoek aan een biologisch geitenbedrijf
 • Bezoek aan een witloofkweker
 • Bezoek aan een imker
 • Bezoek aan een akkerbouwbedrijf en jeneverstokerij

 

De hoofddoelstelling van iedere educatieve les is dankbaarheid en bewustwording creëren voor wat ons gegeven is om zo op een respectvolle en bewuste manier met landbouw en natuur om te gaan.
De affectieve doelstellingen van een boerderijklas vinden we vooral in de dierenobservatie en de knuffeluurtjes terug, maar ook tijdens het theoriegedeelte en de bezinningsmomenten van de doe-lessen. Het ligt voor de hand dat de affectieve doelstellingen van een ééndagsbezoek (bijvoorbeeld op een kinderboerderij) nooit het niveau kunnen bereiken van een week boer-zijn en boer-voelen. Uiteraard leren de kinderen de verborgen talenten van elkaar in de doe-lessen of de leerwandelingen kennen.
De psychomotorische doelstellingen worden bereikt, zowel in de landbouweducatieve lessen als in de boerderijtaken.

Op het einde van een boerderijklas krijgen de kinderen een boerderijringmap met verwerkingsblaadjes van de gekregen educatieve lessen. Zo herbeleven ze de landbouweducatieve lessen in hun klas op cognitief niveau. Het memoriseren van de basistheorie leidt tot een blijvend en duurzaam inzicht voor het verdere leven.